úterý 29. června 2010

Knižní řetězák

Abyste viděli, že T'Sal umí psát řetězáky i jindy, než když se musí učit. Navíc knihám se přeci nedá říct ne ^.^

Kde domov můj?

Rodina je prý základ státu. Je to prostředí, v němž se vytváří jedinečnost každého jedince. Domov je pak místo, které máme ve většině případů spojeno s rodinou. Je to místo, k němuž se váže spousta vzpomínek, k němuž máme citový vztah a kam se často vracíme. Co se ale stane s domovem, když rodina přestane existovat?

pondělí 28. června 2010

Myší doupata

Kde mě můžete najít, zastihnout a jinak přepadnout, aneb kam všude se Myš infiltrovala, aby vám lépe otravovala život.

sobota 26. června 2010

FB – nepřítel státu?

Čím oblíbenější Facebook je, tím více odpůrců má. Zatímco jedni ho opěvují, druzí v něm vidí zosobněné zlo, které by mělo být zrušeno. Vzniká řada článků, které vyzdvihují jeho klady, a stejně tolik i těch, které vypisují jeho zápory. A jak to vidí T’Sal?